HDS

Co oznacza skrót HDS?

HDS = High-Definition Surveying

Jaki zasięg posiada skaner?

Skaner, który wykorzystujemy w naszych pracach posiada zasięg 79m przy 90% albedo (maksymalny teoretyczny zasięg), 50m przy 18% albedo.

Ile czasu trwa pojedynczy skan?

Szybkość skanowania jest zależna od rozdzielczości. Pojedynczy skan trwa od 25 sekund do 26 minut i 40 sekund. Przy wykorzystaniu kamery przemysłowej należy doliczyć czas około 4 minut na wykonanie zdjęć.

Do czego można wykorzystać samą chmurę punktów?

Dane w postaci chmury punktów pozwalają między innymi na: przeprowadzenie analizy kolizyjności, wykonanie pomiarów dowolnych obiektów (bez obliczania objętości), wygenerowanie przekrojów zeskanowanego obiektu (które można nastepnie zwektoryzować tak jak raster pozyskując w ten sposób rysunek 2D), porównanie chmury punktów z modelem referencyjnym poprzez obliczenie wektorów różnic, wygenerowanie ortoobrazów. Chmura punktów stanowi również bazę do pozyskania modelu 3D, nie jest to jednak konieczny etap.

Najważniejsze zastosowania skanowania laserowego w obszarze przemysłowym:

• Badanie zgodności zrealizowanego obiektu z istniejącą dokumentacją - szczególnie istotne w przypadku gdy dokumentacja obiektu budzi wątpliwości lub gdy zmiany obiektu wskutek modernizacji, przemieszczeń, czy odkształceń nie zostały odpowiednio udokumentowane.

• Pomiar obiektów niedostępnych - wiele urządzeń, jak stacje transformatorowe, piece obrotowe czy rurociągi stwarzają środowisko uniemożliwiające wykonanie pomiarów metodami tradycyjnymi.

• Wykrywanie kolizji - częstym problemem w przypadku obiektów przestrzennych jest upewnienie się czy nowoprojektowane urządzenia nie będą kolidowały z istniejącymi elementami. Oczywiste jest, że w takim przypadku istniejąca dokumentacja może być niewystarczająca. Dla obiektów dużych i skomplikowanych skanowanie laserowe staje się jedyną szybką metodą dającą bardzo dokładne wyniki.

• Wizualizacje obiektów projektowanych wraz z istniejącymi - chmura punktów tworzy dokładny obraz obiektu przez co z łatwością można "wstawić" do niego nowoprojektowane rozwiązania i zaprezentować otrzymane wizualizacje bez konieczności pracochłonnego modelowania całego istniejącego obiektu.

• Archiwizacja - skanowanie laserowe pozwala na uzyskanie "trójwymiarowego zdjęcia" w wysokiej rozdzielczości i dokładności. Wszytko co jest widoczne w zasięgu kilkudziesięciu metrów od stanowiska zostaje pokryte siatką punktów o odstępach kilku milimetrów. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy pełny obraz obiektu oraz jego stanu aktualnego na dzień pomiaru bez konieczności podejmowania decyzji o wyborze elementów do pomiaru przed rozpoczęciem prac. W późniejszym czasie istnieje możliwość ponownego wykorzystania zarchiwizowanych danych i w zależności od aktualnych potrzeb przeprowadzenia dodatkowych pomiarów lub porównania w odstępie czasowym. Technika skanowania laserowego pozwala na przeniesienie całego obiektu do komputera wraz ze wszystkimi detalami bez względu na ich wielkość czy znaczenie.

 

 

 

 

Czytaj więcej: HDS